FAQs

Як зареєструвати земельну ділянку?

Для державної реєстрації земельної ділянки слід звертатись до Центру надання адміністративних послуг із такими документами:
– заявою про державну реєстрацію земельної ділянки;
– оригіналом погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;
– електронним документом, який містить інформацію про результати та виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель, топографо-геодезичних робіт, об”єкт Державного земельного кадастру, суб”єктів земельних відносин.
Державна реєстрація земельної ділянки та видача витягу із Державного земельного кадастру здійснюється протягом 16 днів з дня реєстрації заяви державним кадастровим реєстратором.

Які терміни розгляду звернення громадян?

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше ніж один місяць від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний строк для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів. На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено. Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати.

Що необхідно знати, щоб оскаржити бездіяльність органів державної влади та їх посадових осіб?

Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі. Подання скарги до вищого органу не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду. До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, але тільки ті, які відповідно стосуються питання.